Eski Sevgiliden Yeni Sevgilisini Soğutma Büyüsü

Eski Sevgiliden Yeni Sevgilisini Soğutma Büyüsü, birisiyle sevgili olduğunuzda o kişi ile hiç ayrılmayacakmış gibi gelir size çünkü ikinizdeki sevgi başlarda çok yoğun ve duyguludur. Sevgililik çoğu insan için deneme yanılmadır. Kimisi hayatının sonuna kadar yaşayacak aşkını ararken kimisi gençliğini boş geçirmemek daha güzel geçirmek eğlenmek ve yalnız kalmamak niyetindedir. Her iki durumun sonunda da yaşanan aşkın yoğunluğundan dolayı sağlam bir aşk sonucu evlilik olabilir yada tam aksi bir kişinin olumsuz düşünceleri yüzünden bu ilişki bitebilir. Biten ilişkilerde acısı ise sadece tek bir tarafa yani seven tarafa kalır ki bu genelde siz olursunuz. İşte bizde bunun için buradayız. Eğer ki unutamadığınız eski sevgiliniz sizden sonra yeni bir kişiyi sevmişse, beraber olmuşsa bize verdiği acı ve keder ayrılıktan çok daha ağırdır. aslında mesele tam olarak şudur: ayrılık yaşadığımızda bunun bir onayı olmaz ve her an geri gelecekmiş barışma olacakmış gibi gelir ki eski sevgilimiz yeni bir ilişki yaptığında bu umut söner ve ayrılık kesinleşmiş garantilenmiş olur. İşte bizi birazda gerçekten üzen bu olur. Ama soğutma büyüsü ile eski sevgilinizi yeni sevgilisinden soğutabilirsiniz. Büyüler sayesinde aşkı geri kazanacağınız gibi aşkın sadece sizde kalmasını da sağlarsınız. Aşk size bir kere gelmişse eğer onu bir daha asla da kaybetmek istemezsiniz. Soğutma büyüsü yaptırmayı düşündüğünüz eski sevgiliniz ve onun yeni sevgilisi var ise artık bir dakikanızı daha boşa harcamayın ve harekete geçin.Eski Sevgiliden Yeni Sevgilisini Soğutma Büyüsü konusu hakkında daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyiniz. Aşağıdaki duayı soğutmak için okuyabilirsiniz. Niyet ederek aşağıdaki duayı sevdiğiniz kişiden bir başkasını soğutma niyeti ile şer bir saatte 23 gün boyunca günde 111 defa okuyunuz. Dua budur:Lir ricali nasıybüm mimma terakel validani vel akrabune ve lin nisai nasıybüm mimma terakel validani vel akrabune mimma kalle minhü evkesür nasıybem mefruda.Ve iza hadaral kısmete ülül kurba vel yetama vel mesakınü ferzükuhüm minhü ve kulu lehüm kavlem ma’rufa.Velyahşellezıne lev teraku min halfihim zürriyyeten dıafen hafu aleyhim felyettekullahe velyekulu kavlen sedıda.İnnellezıne ye’külune emvalel yetama zulmen innema ye’külune fı bütunihim nara ve seyaslevne seıyra.Yusıykümüllahü fı evladiküm lizzekeri mislü hazzıl ünseyeyn fe in künne nisaen fevkasneteyni fe lehünne sülüsa ma terakv ve in kanet vahıdeten fe lene nısf ve li ebeveyhi li külli vahıdüm minhümes südüsü mimma terake in kane lehu veled fe il lem yekül lehu veledüv ve verisehu ebevahü fe li ümmihis sülüs fe in kane lehu ıhvetün fe li ümmihis südüs mim ba’di vesıyyetiy yusıy biha ev deyn abaüküm ve ebnaüküm la tedrune eyyühüm akrabü leküm nef’a ferıdatem minellah innellahe kane alımen hakıma.Ve leküm nısfü ma terake ezvacüküm il lem yekül lehünne veled fe in kane lehünne veledün fe lekümür rubüu mimma terakne mim ba’di vesıyyetiy yusıyne biha ev deyn ve lehünner rübüu mimma teraktüm il lem yekül leküm veled fe in kane leküm veledün fe lehünnes sümünü mimma teraktüm mim ba di vesıyyetin tusune biha ev deyn ve in kane racülüy yurasü kelaleten evimraetüv ve lehu ehun ev uhtün fe li külli vahıdim minhümes südüs fe in kanu eksera min zalike fe hüm şürakaü fis sülüsi mim ba’di vesıyyetiy yusa biha ev deynin ğayra mudarr vesıyyetem minellah vellahü alımün halım.Tilke hududüllah ve mey yütııllahe ve rasulehu yudhılhü cennatin tecrı min tahtihel enharu halidıne fıhav ve zalikel fevzül azıym.Ve mey ya’sıllahe ve rasulehu ve yeteadde hududehu yudhılhü naran haledn fıha ve lehu azabüm mühın.Vellatı ye’tınel fahışete min nisaiküm festeşhidu aleyhinne erbeatem minküm fe in şehidu fe emsikuhünne fil büyuti hatta yeteveffahünnel mevtü ev yec’alellahü lehünne sebıla.Vellezani ye’tiyaniha minküm fe azuhüma fe in taba ve asleha fe a’ridu anhüma innellahe kane tevvaber rahıyma.İnnemet tevbetü alellahi lillezıne ya’melunes sue bi cehaletin sümme yetubune min karıbin fe ülaike yetubüllahü aleyhim ve kanellahü alımen hakıma.Ve leysetit tevbetü lillezıne ya’melunes seyyiat hatta iza hadara ehadehümül mevtü kale innı tübtül ane ve lellezıne yemutune ve hüm küffar ülaike a’tedna lehüm azaben elıma.Ya eyyühellezıne amenu la yehıllü leküm en terisün nisae kerha ve la ta’duluhünne li tezhebu bi ba’dı ma ateytümuhünne illa ey ye’tıne bi fahışetim mübeyyineh ve aşiruhünne bil ma’ruf fe in kerihtümuhünne fe asa en tekrahu şey ev ve yec’alellahü fıhi hayran kesıra.Ve in eradtümüstibdale zevcim mekane zevciv ve ateytüm ıhdalünne kıntaran fe la te’huzu minhü şey’a e te’huzunehu bühtanev ve ismem mübına.Ve keyfe te’huzunehu ve kad efda ba duküm ila ba’dıv ve ehazne minküm mısakan ğalıza.Ve la tenkihu ma nekeha abaüküm minen nisai illa ma kad selefv innehu kane fahışetev ve makta ve sae sebıla.

Bir önceki yazımız olan Kocanızı Kadınlardan Soğutma Büyüsü başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.