Eşim Benden Hiç Soğumasın Diye Büyü

Bir kağıda iki adet resim çizilir. Yada sevmesi

istenen kişilerin resmi yan yana konur. Veya

çamur yahut balmumundan bir kız ve bir erkek

heykeli yapılır.Resimlerin veya heykellerin göğüs

hizasına erkek ve kızın adları ana adları ile

beraber yazılır. Resimler bir daire içine alınıp

1000 defa ya vedüd denip her defasında sıcak

nefesle hu diye üflenir. Ve sonunda dua edilip bu

resimler yüksekçe bir yere görünecek şekilde

asılır. Altınada ey Allah’ın mahlukatı. Bunlar

birbirine sevdalıdır yazılır.

Soğuyan Sevgililer İçin Aşk Büyüsü Yapımı

Eşini veya sevgilisini terk etmiş birinin itaatlı bir şekilde dönmesi için bu duayı yazıp yazdığını havaya asarsan,en kısa zamanda döner.
Yazılacak olan dua budur:
Bismillâhirrahmânirrahîm. yedullâhi fevka yedeyye ve lillâhil emru min kablü ve min ba’dü allâhümme innes semâe semâüke vel ardu arduke ves sehlü sehlüke vel berru berruke vel bahru bahruke vel ıbâdü ıbâdüke lâ ilâhe illâ ente sübhâneke eselüke allâhümme bi nûri celâlike ve azîmi sultânike en tecalel büldâne vel müdüne vel kurâ dayyikati alâ hattâ yercia ilâ zevcetihi fülânete binti fülânete hattâ yercia ilâ zevcetihi fülânete binti fülânete allâhümmecal aleyhid dünyâ edıkı min halkıhil hâtemi alel esbeı ve nüfiha fis sûri fecema’nâhüm ceman allâhümme hayyır fülân ibni fülânete hattâ yercia ilâ zevcetihi fülânete binti fülânete kemâ hayyıral cemelü fî aklihi vet tayru fî vikrihi vel veledi alâ mehabeti ümmihi hattâ yercia ilâ beytihâ ve mekânihellezî harace ve nüfiha fis sûri fe izâhüm minel ecdâsi ilâ rabbihim yensilûn. Kâlû yâ veylenâ men beesenâ min mer kadinâ hâzâ mâ ve ader rahmânü ve sadakal mürselûn. İn kânet illâ sayhaten vâhideten feizâhüm cemîun ledeynâ muhdarûn.velâ tahvîhi ardun velâ tahvîhi dârun velâ mekânün hattâ yercia ilâ zevcetihi fülânete binti fülânete ve ilâ mekânihâ allâhümme kemâ radedte yûsüfe alâ ya’kûbe ve kemâ radedte mûsâ ilâ ümmihi allâhümme yâ câmiaş şetâti yâ câmian nâsi li yevmin lâ raybe fîhi rüd fülân ibni fülânete alâ fülânete binti fülânete ve ilâ mekânihellezî haraca minhü vecma’ şemlehâ bi şemlihi inneke alâ külli şeyin kadîr.

Kocanı Başka Kadınlardan Soğutmak İçin

Eşinizi çok kıskanıyorsunuzdur. Kolay değil etrafta çok fazla rakibiniz olacak çekici kadın var ve kocanızda onlara ilgi duyuyordur. Erkeklerin genel özelliği budur. Kadınlar bunu asla kabul etmezler zaten kabul edilebilecek gibi de değildir ama erkekler çapkındır. Evlendikten sonrada kaçamak yapmaktan çekinmezler. Bu gibi şeyler kadını çıldırtır adeta deliye döndürür. Eşinizin başka kadınlara bakmamasını, hatta onları görmemesini onu başka kadınlardan soğutmak istersiniz. Bu zamanda insanın kocasının elinte tutmasıda zorlaşmıştır. Eşinizin sizden başka kadınlara ilgi duymasını istemiyorsanız bizimle iletişime geçiniz.

Evleneceğim Kişi Benden Soğusun Ayrılsın Diye Büyü

Evliliğe karar verdiğiniz ve çok ani oldu belkide henüz birbirinizi tam tanımıyorsunuz. Aniden karar verilip evlenilirmi bilinmez yıldırım aşkıyla aşık olup aniden evlenen çiftler ne gibi sorunlarla karşılaşırlar? Mesela birbirlerini çok tanımazlar, birbirlerine yanlış gelen hareketler olabilir ve bu çok ciddi bir meseledir. Eşinizle aranızda hoş muhabbetlerin geçmesini istersiniz ama bir zaman sonra birbirinizi tanıdıkça katlanamayabilirsiniz. İstemediğin kişi ile evlenmemek için bizimle iletişime geçiniz.

İstemediğini Kendinden Soğutman İçin Büyü

Herkesin belli başlı hayranları olabilir ve bunlar biraz can sıkabilir. Sizi hastalıklı bir şekilde rahatsız eden, huzur vermeyen kişilerin sizden uzaklaşması ve sizi unutması en kesin çözümdür. Bunu söylemekle yapamazsınız. Kalıcı olarak sevmediğiniz insanları kendinizden soğutmak için bizimle iletişime geçiniz.

Soğuyan Eski Sevgilim İçin Büyü

“VE ELGAYTÜ ALEYKE MEHEBBETEN MİNNİ…”

Yukarıdaki ayeti kerime mum üzerine 41 adet

okunacak ve filan kişide benim sevgimden

aşkımdan böyle yansın ve bir an evvel bana

dönsün (burada niyet söylenecek) deyip akşam

ezanından sonra yakılacak.. Bu tertibi

uyguladığınız kişi nerede ve ne kadar uzakta

olursa olsun döner gelir ve sizi ölene kadar sever.